comment 1

Pragmatisk PSI

Wordle, telling it nicely, by suzannelong on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0
Pragmatisk PSI

Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data. Mitt arbete handlar väldigt mycket om detta, eftersom jag under några år arbetat med just PSI, API:er och Öppna Data.

Min uppfattning kring hur man ska tillgängliggöra sin data har egentligen inte ändrats under de senaste åren, även om jag långt från alltid får gehör för min ”approach”. Den följer gängse riktlinjer hyfsat men inbegriper en lite mer holistisk syn på hur (jag tycker) det ska göras;

Jacka-på den ständiga transitionen

Grovt förenklat kan man säga att alla verksamheter i världen befinner sig i en ständig transition (övergång) – dvs

 • gammal arkitektur ska ersättas med ny arkitektur
 • gamla processer ska ersättas av nya
 • gamla organisationer ska ersättas med nya
 • människor roterar på positioner
 • verksamheters infrastruktur och stödjande tjänster byts i enlighet med ovanstående

Det är också där jag anser att man börjar sitt arbete med att tillgängliggöra sin data. Då kan man nämligen tillgodose en serie andra behov parallellt – och i bästa fall även dela på investeringarna. Dvs – ni som har uppdraget att tillgängliggöra data enligt PSI, snacka med arkitekterna tidigt – de har förmodligen ungefär samma målsättning som er!

Om man dessutom också spanar lite på var de flesta verksamheter kommer vara inom 3-5 år (tips! Titta på hur Forbes 1000-lista organiserar sig) så utkristalliseras det också ett ganska allmänt mål för den ständiga transitionen;

APIER! Vi kommer ha små, specialiserade gränssnitt som puttar data/information in och ut – exempelvis kommer samma gränssnitt för kund och profilinformation vara densamma för ett CRM-system som för fakturasystemet. Detta för att exempelvis säkerställa att en viss data har en enda säker källa (och inte ligger i flera register). Ett sådant arbete brukar kunna kallas API:fiering och kan sägas vara en förädling/förlängning av begreppet SOA (eller tjänstearkitektur).

Fixa först kartan – sedan bestämmer man riktning

Med den kartan framför sig – den ständiga transitionen och det troliga målläget – då blir det enklare att titta på alla steg som en verksamhet kommer behöva ta framgent. Då ser man också var det kommer vara enkelt att tillgängliggöra sin data. Man ser också var man bör satsa på att säkerställa hög kvalité på sin data samt var man bör satsa på att tidigt bygga programmerbara format (JSON etc)

Jag kallar detta Pragmatiskt PSI – inte för att det är nödvändigtvis är krasst och enkelt, men för att vi

 • minimerar risker för felinvesteringar
 • kan adressera fler behov i fler målgrupper
 • kan förankra allas arbete i respektive processer
 • förtydligar mål och riktningar för alla inblandade
 • gör arbetet processstyrt i det dagliga linjearbetet istället för som isolerade projekt
 • garanterat minskar kostnader

Avslutningsvis

Vi går en spännande tid till mötes där Sveriges alla kommuner, landsting, myndigheter, arkiv, bibliotek och museer kommer behöva anpassa sin verksamhet mot PSI, Öppna data och API:fiering. Det kan tyckas att jag sparkar in öppna dörrar ovan, men även om det låter självklart så säger min erfarenhet att långt ifrån alla har pragmatisk PSI på agendan.

Det ska bli ett par roliga år, eller hur?!