comment 1

Fundering : Hur funkar hypermedia ihop med SEO?

Hur funkar hypermedia ihop med SEO? En Webbstrategisk fundering såhär i #mobilegeddon-tider.   Hur kommer ett hypermedia-API harmonisera med SEO? Vi har en lång och svår användarresa att göra på webben – både mobilt och via ”desktop”. Det första sättet att lösa denna övergång från desktop till mobilt har varit att göra en s.k. responsiv webbplats. Men problemet med en responsiv webbplats är att den inte alltid är anpassad till det användarfall som uppstår på mobilen. Ett exempel på detta är – om du bokar en biljett i desktopläge så vill du som användare kanske ha en översikt, en tydlig guide på 7 steg och många val presenterade. När samma resa ska bokas i mobilt läge så är behovet helt annorlunda. Du har dessutom mycket mer kontextuell information som kan stötta användaren. Du kanske står på tågperrongen i Malmö, du kanske har bokat en…