comment 1

Öppna data i 10 steg

Öppna data stickers
Den 11 Mars släppte handelskammaren tillsammans med Media Evolution, BTH Innovation och Lunds Universitet Internetinstitut en bra rapport som dels fungerar som defintionsdokument men även som handbok för de som vill öppna data. Klippte ut deras grymma ”lathund” för hur man tillgängliggör data i 10 steg;

01. Formulera ett gemensamt syfte

Varför arbetar den här organisationen med öppna data? Vad är syfte och (mätbara) mål?

02. Lär av andra

Vilka liknande organisationer arbetar med öppna data? Vilka utvecklare kan bidra med kunskap?

03. Kartlägg egna data

Vilka data finns? Hur kategoriseras de? Vad ska tillgängliggöras?

04. Kontrollera rättigheter

Vad gäller rättsligt för de data som ska tillgänliggöras?

05. Formulera kostnadsstrategi

Hur ska tillhandahållandet och arbetet med öppna data finansieras?

06. Organisera

Hur behöver organisation och ansvarsstruktur anpassas?

07. Hitta en teknisk lösning

Vilka krav ställs på den tekniska lösningen givet tidigare punkter?

08. Hitta idéer och problem

Vad skulle man kunna göra med datamängderna?

09. Öppna upp

Hur marknadsför man öppna data? Och till vem?

10. Utvärdera och utveckla

Uppfylls syfte och mål? Vad kan göras bättre? Hur?

 

Läsa hela? Ladda ner hela rapporten här!

1 Comment so far

  1. Pingback: Öppna data : att äta sin egen hundmat?

Kommentera