comment 0

Öppna data : att äta sin egen hundmat?

Öppna-data-rörelsen skulle vinna på att äta sin egen hundmat
Öppna-data-rörelsen skulle vinna på att äta sin egen hundmat

Hur kan vi helt undvika diskussionen kring avgifter och kostnader inom öppna data och PSI?
Att öppna-data-rörelsen förstår uttrycket ”eat your own dog food”!

När jag idag läste den utmärkta studien om öppna data som Fores precis släppt (Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn – en studie om hur svenska myndigheter förhåller sig till PSI-lagens föreskrifter om avgifter [pdf]) slogs jag av följande;

  • Vi diskuterar fortfarande avgifter trots att en ansenlig kollektion av studier och exempel visar på det inte blir något åka av om inte data är kostnadsfri. Odiskutabelt.
  • Undrar vad som skulle hända om vi kunde jobba in lite dogfooding i öppna data?

Dogfooding?

Inom teknisk tjänsteutveckling (exempelvis inom API:er) figurerar ett gammalt begrepp (ca 40 år gammalt) – eat your own dog food eller dogfooding. I princip innebär det att man själv använder det man skapar av en rackarns massa anledningar.

När det kommer till teknisk tjänsteutveckling innebär ens vardag att man tar fram, förädlar och förvaltar tjänster som andra applikationer blir beroende av. Idén med dogfooding där är alltså supergrovt förenklat att man ska använda samma tekniska tjänster själv internt som man erbjuder externt och till andra parter. Det kan verka abstrakt om man inte riktigt kan föreställa sig vad en teknisk tjänst eller ett API är för något. Med det sagt; effekterna av dogfooding inom teknisk tjänsteutveckling blir följande :

  • Ökad samverkan
  • Ökad kunskap kring sin verksamhets helhet
  • Radikalt minskade kostnader för utveckling och förvaltning
  • Bättre kvalité (användbarhet, tillförlitlighet, struktur, datamodell m.m.)

Detta skulle öppna-data-rörelsen ha mycket mycket nytta av. Idag identifieras kostnader och avgifter som ett av de stora hindren för att tillgängliggöranden av vidareförädlingsbar information ska kunna ske.

Vad skulle då ”eat your own dog food” innebära för öppnandet av data?

Jo i korthet skulle det innebära att öppnandet av data sammanslås med ordinär linjeverksamhet och den skulle ske parallellt med att verksamheter på deras standardmässiga sätt tillgodoser sina långa och korta behov. Dvs – när en verksamhet tillgängliggör information och tjänster till sig själv eller en samverkande part så skulle också användartypen ”publik öppen användare” eller ”publik semiöppen användare” också få figurera bland målgrupperna. Dvs gruppera tillgängliggörande av vidareförädlingsbar data och information med vanliga projekt. Det skulle i sin tur medföra en serie med potentiella effekter :

  • Radikalt minskade kostnader för utveckling och förvaltning; Kostnaden för att skapa och förvalta öppna data skulle vara försumbar i sammanhanget. Det är ju ändå data som verksamheten själv behöver i sin egna processer – dvs de konsumerar ju ändå den datan.
  • Ökad kunskap kring samverkan och distribuerade system; Tittar vi på vårt offentliga maskineri så handlar ju de kommande 10 åren om just detta – ökad samverkan och våga lita till distribution av data och tjänster av andra parter.
  • Bättre kvalité; Om du ska ”äta” din egna data så vill du att den ska smaka bra. Det vill den publika användaren också. Detta är otroligt viktig aspekt av varför dogfooding bör tillämpas där det går.
  • Ökad kunskap kring sin verksamhets helhet; Detta leder till ökad intern samverkan och att man koordinerar satsningar bättre. Ingen verksamhet har egentligen råd att göra samma sak på flera ställen – och har man det så är det bara en tidsfråga tills man inte kan det längre. Helhetsbild och helhetssatsningar är kryddning som vi måste lära oss gilla helt enkelt.

Summa kardemumma

Området ’öppna data’ i Sverige har nu under några år harvat på mognadsgraden ”öka kunskap” vilket föranleder varför bara ca 8% av vårt offentliga maskineri följer e-delegationens riktlinjer. Så kanske börjar det nu bli dags att accelerera vår mognad in i dogfooding?

De verksamheter som tidigt konsumerar sina egna öppna data kommer ha stora försprång på många plan och slipper helt enkelt fundera över kostnader. Den energin kan de lägga på att välja kyckling, fläsk eller vegetariskt på sin hundmat!

 

PS! Bilden är CC BY-NC 2.0 och har sin källa här!

Kommentera