All posts filed under “API

comment 1

Fundering : Hur funkar hypermedia ihop med SEO?

Hur funkar hypermedia ihop med SEO? En Webbstrategisk fundering såhär i #mobilegeddon-tider.   Hur kommer ett hypermedia-API harmonisera med SEO? Vi har en lång och svår användarresa att göra på webben – både mobilt och via ”desktop”. Det första sättet att lösa denna övergång från desktop till mobilt har varit att göra en s.k. responsiv webbplats. Men problemet med en responsiv webbplats är att den inte alltid är anpassad till det användarfall som uppstår på mobilen. Ett exempel på detta är – om du bokar en biljett i desktopläge så vill du som användare kanske ha en översikt, en tydlig guide på 7 steg och många val presenterade. När samma resa ska bokas i mobilt läge så är behovet helt annorlunda. Du har dessutom mycket mer kontextuell information som kan stötta användaren. Du kanske står på tågperrongen i Malmö, du kanske har bokat en…

comment 0

Att öppna data handlar om att motivera och engagera

Att öppna data är inte ett tekniskt projekt. Det handlar snarare om en process där man bör designa utifrån hur människor ska nyttja er öppna data. Att användarna nyttjar er data kan ses som ett köp från en e-handel och om ”tröjan” inte är coolt presenterad så kommer ingen köpa den. För som bekant uppstår nyttan inte förrän det används, eller hur?

comment 1

Pragmatisk PSI

Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data. Mitt arbete handlar väldigt mycket om detta, eftersom jag under några år arbetat med just PSI, API:er och Öppna Data. Min uppfattning kring hur man ska tillgängliggöra sin data har egentligen inte ändrats under de senaste åren, även om jag långt från alltid får gehör för min ”approach”. Den följer gängse riktlinjer hyfsat men inbegriper en lite mer holistisk syn på hur (jag tycker) det ska göras; Jacka-på den ständiga transitionen Grovt förenklat kan man säga att alla verksamheter i världen befinner sig i en ständig transition (övergång) – dvs gammal arkitektur ska ersättas med ny arkitektur gamla processer ska ersättas av nya gamla organisationer ska ersättas med nya människor roterar på positioner verksamheters infrastruktur…

comments 2

Projektidé : PSI-Leaderboard Sverige

Jag har försökt destillera mina löst sammansatta tankar kring en tjänst som skulle visa hur PSI-Anpassningen ”går” i Sverige. Jag skulle dessutom vilja applicera någon form av drivkraftsmekanik på den. Läs mer här – och framförallt; Hjälp mig om du tror på idén!