comment 0

Omvärldsbevakning – vecka 12 – 13

Data is the new oil
Data is the new oil

Vecka 12

Laddningstider

 

Totalt fyllde 245 besökare i enkäten under de två dagarna. Dag ett fyllde 141 personer i enkäten och dag två 104 personer.

  • Hela 70 % av personerna som var med i undersökningen anger att en svarstid bör vara under 2 sekunder.
  • Av 171 personer(70 %) som angav att en acceptabel svarstid bör ligga på 1-2 sekunder så svarade 51 % att de istället skulle gå in på en annan likvärdig webbplats om webbplatsen de besökta laddade för sakta.
  • Det är av stor vikt att en webbplats svarstid är låg då förtroendet för varumärket påverkas. Hela 80 % menar på att de tappar förtroende för organisationen eller varumärket om webbplatsen har en dålig svarstid.
  • IPv6. 59 % angav att de inte har en aning om vad IPV6 är och bara 11 % svarade att de idag hade stöd för IPv6

Brad Frost har under senaste året argumenterat aktivt att ”performance is in again” när det kommer till adaptiv/responsiv design – menande att mycket av upplevelsen naturligtvis förstörs om laddningstiden blir för lång. Detta har inte varit ett stort problem under några år eftersom målgrupperna i regel haft god uppkoppling och datorer. Nu är det dock en ny giv när merparten av webbtrafiken kommer bli mobil.

Tjyvcensus

Det här är lite tekniskt, men det är samtidigt helt fantastiskt. Denne ”någon” – en person som har mycket kunskap, bra känsla för visualiseringar, klurig approach till nätverksspridning via osäkra enheter och ett stort knippe ”jävlaranamma” har sammanställt statistik om 460 miljoner enheter.

Varför? För att det gick 🙂 Rekommenderar er att ta er igenom texten trots trösklar, bitvis invecklat språk och kluriga resonemang.

Infrastruktur för innovation

Inga kommentarer här. Bara läs!

Vecka 13

Virtuell valuta

Det här är lite kul att spekulera kring. Undrar när vi kommer etablera en vedertagen virtuell valuta som är gångbar i vanlig handel? Dvs – en valuta som blir allmän och inte kräver associeras till livsstilar med mediabrillor, twitterkonto och creddiga digitala prylar. Självklart kommer vi framgent hitta ett nytt valutasystem eftersom det nuvarande inte erbjuder tillräckligt adekvata globala effekter och vars värden snarare är byggda på antaganden och som en effekt av ackumulation av ett fåtal handlande parter.

En fungerande allmän global virtuell valuta bör vara byggd på fördelning på många noder samt data- och analysdrivet värde (och inte av ca 10000 tjocka vita mäns prestigeunderbyggda beslut kring resurser).

Pris till Miun

Go Sundsvall!

3 sätt EU stöttar Big Data

Det här är kanske periodens viktigaste inlägg. Alltså – snabb recap; Neelie Kroes – Vice president för EU och ansvarig över EUs digitala agenda uttalar sig kring hur EU ska stötta europas satsning på Big Data. Anledningen till att det är så rackarns viktigt är för att effekten av uttalandet kommer att få upprinnelse i direktiv som vi i Sverige ”tvingas” genomföra. Dvs – våra ca 360 myndigheter, våra 290 kommuner och våra 20 landsting kommer att föra in Big Data i deras satsningar. Mycket spännande!

Det här inlägget

Amibitionen är att summera 1-2 veckors omvärldsbevakning och sortera ut det mest intressanta. Jag har en idé om att försöka göra det återkommande – dvs lite reflektioner om vad jag ramlar över i mina allmänna span på twitter, Feedly, Facebook grupper etc etc

Kommentera