comments 3

Hejdå elbolag

Jag räknade antal elbolag i Sverige och fick det till 89 stycken. Min gissning är att dom inte finns kvar 2025.

 

Hej då elbolag

Jag tror att vi kan bli 10 Miljoner nya ”små elbolag” istället.

Att varje person i Sverige kan bli både konsument OCH producent. För snart har vi full tillgång till teknologi som gör att alla kan producera el. I närtid ger billig och effektiv solenergi oss möjligheten. Men över tid kan potentiellt ”allt” en människa gör konverteras till energi och överföras till ett ”smart elnät”.

 

Så vad händer med våra elbolag?

Sorry för clickbaiten men jag tror kanske inte våra 89 elbolag försvinner, däremot tror jag att de blir nånting annat.

 

Våra ändrade beteenden gör sannolikt att de tvingas byta inriktning. OCH identitet. Att de slutar se sig själv som producenter. Att de istället ser sig som möjliggörare av handel mellan 10 Miljoner små företag. Att de ser sig som mäklare och ser el som deras valuta.

 

Så vad händer om min premiss stämmer?

Skulle vi kunna bygga ett klurigt system som mäklar denna handel? Dvs ungefär det som Uber gör med taxi, AirBnB gör med hotellrum eller andra delningsplattformar gör med vad än de är inriktade på? En öppen social plattform som hjälper producenter och konsumenter med byteshandel? Till och med nånting helt automatiskt kanske?

 

Gartner verkar tro på nånting i den stilen i alla fall? Så låt oss leka med tanken lite …

 

FÖRDEL #1 : REDUNDANS

Fördelarna med en sån plattform skulle vara många. Exempelvis att vår eldistribution blir redundant. Istället för att hela vår eldistribution beror på 89 producenters kapacitet kommer risken vara fördelad på 10 Miljoner producenter.

 

Det skulle innebära en ENORM riskminimering kring fundamentet för en nationstat – att kunna förse sina innevånare med trygg och säker energi.

 

FÖRDEL #2 : HÅLLBAR

Vidare skulle en sådan plattform bli indirekt hållbar och har fina förutsättningar för cirkulär ekonomi. Det gäller för våra elbolag i viss utsträckning redan idag, men här kan vi fortsätta att utvecklas.

 

Produktionstekniken hos de 10 miljoner producenterna skulle sannolikt vara solenergi primärt eftersom den teknologin är mest tillgänglig just nu. Konsumentens egna kunskap om hållbarhet och dennes benägenhet att spara el ökar kanske dessutom om hen producerar den själv?

 

Vi behöver öka vår investering i förnyelsebar energi x 5 (globalt) för att nå målen vid klimatmötet i Paris 2015. Varför inte fördela det ansvaret? Många vill nog göra sitt här!

 

FÖRDEL #3 : TILLVÄXT

Tillväxten kan öka. Ett distribuerat ansvar att producera ger nätverkseffekt – så fler parallella projekt, aktiviteter och näringar uppstår. Bara binäringsbranscher som ska stötta 10 Miljoner producenter skulle ge ökad tillväxt. Ökad HÅLLBAR tillväxt.

 

TUSEN ANDRA FÖRDELAR

Det finns mängder av andra potentiellt positiva effekter; Sysselsättning, minskad resursförbrukning, ökad innovationsförmåga, exportförmåga, ökad samverkan etc.

 

 

Så vad krävs för att lyckas?

Egenskaper för smart nät
Den här bilden – att varje människa ska kunna konsumera och producera el kräver 6 konkreta egenskaper. Det kräver förmågan att;

#1 PRODUCERA SJÄLV

Det kan göras genom Solenergi idag. Området är pionjärt men utvecklingen går mycket fort nu. På längre sikt kommer säkert friktionsenergi kunna utvecklas vidare. Även konvertering från fysisk aktivitet till el. Ett rimligt riktmärke för ett smart hållbart hem är kanske energiproduktion enligt ”många bäckar små”-principen – potentiellt från flera olika källor?

#2 KONSUMERA SJÄLV

Det här området utvecklas också. Våra prylar blir smartare och mer resurssnåla. Det gör att vi teoretiskt kan minska vår konsumtion utan kompromisser mot vår komfort.

#3 LAGRA (SJÄLV)

Det här har alltid varit ett klurigt område. Men det finns numera mängder av lovande koncept. Allt från Teslas hemmabatteri, klusterlagring, grid storage till sinnrika koncept kring oförbrukad energi.

#4 KÖPA SJÄLV

Det är här en öppen, social och smart marknadsplats kommer in. Det viktiga skulle vara ett lågt insteg så att ”alla kände sig kallade”. Dvs inga krav på ultraexpertis och indirekt exkluderande som egentligen kulturen kring alla börser skapar. Förenklad och smart handel för alla.

 

Så vad krävs för att någon som är ointresserad av el och energi skulle köpa av andra? Antingen skulle man försöka engagera dem i själva el och energi-frågan. Eller så skulle man kommunicera kring något som ligger dem närmare hjärtat – kanske hållbarhet, kanske ekonomi, kanske ett fritt öppet samhälle?

 

#5 SÄLJA SJÄLV

För att engagera och aktivera andra i ett sånt här koncept måste man arbeta fram tydliga och helst kortsiktiga incitament. Där kan förtjänst på en öppen marknad vara ett sådant.

 

Givet att de andra delarna i pusslet är på plats borde det kunna gå att göra en affär kring försäljning. Och kanske kan man ha det som avbetalningsmodell – att ge bort 10% kapacitet i leasingkostnad för prylarna.

 

I en förlängning kan man säkert brodera konceptet massor;

 • Låta kWh bli en valuta.
 • Kommunicera kring sparade koldioxidutsläpp
 • Ha en artificiell intelligent agent som optimerar försäljning och köp bäst efter ditt mönster.
 • Producera magisk prognosdata (vi lär kunna generera sjukt mycket ny kunskap ur ett sånt här ”projekt”).
 • Skapa supersmarta binäringar som vi inte kan tänka ut nu ens.

 

# 6 ANDRA

Det här är en samverkansplattform. De riktiga vinsterna kommer om man kan koordinera och distribuera våra gemensamma ansträngningar att skapa energi. Därför kräver det lagkamrater.

 

Visionen om det smarta elnätet

Hela mitt argument vilar mot att man bygger en delningsekonomisk samverkansplattform för mikrokonsumtion och mikroproduktion av el. Den idén är direkt beroende av ett fysiskt nät som klarar att distribuera elen.

Det ”smarta elnätet” är därför en oerhört viktig komponent. I stora drag finns alla förutsättningar för ett smart nät idag – även om vissa saker behöver putsas på. Infrastrukturen är inte magisk, standarder kring informationsöverföring saknas, vi har ingen ”smart agent” som hjälper oss med handel än med mera..

Vad tror du själv? Vill du också producera el?

Lösningarna finns! Det som möjligtvis saknas idag är visionen.

 

Avslutningsvis

 • Alla elbolag borta 2025? Really?
  Jag vet inte. Ingen vet. Jag vet däremot att vi har oerhörda utmaningar med vårt klimat och vår benägenhet att agera kraftfullt när vi ser incitament och förstår syftet är mycket stor. Så ja. Kanske redan 2025. Kom ihåg; Det är inte elbolagen som ska agera. Det är vi andra.
 • Är det 89 producenter?
  Jag fick fram den siffran när jag räknade dem. Har också hört siffran 132 aktörer på elmarknaden. Här finns mer info.
 • Men vem är du att prata energi egentligen?
  Jag är mest bara en internetkille. Så min kunskap om energi kommer uteslutande från det jag ”googlat”. Däremot är jag hyfsad på att se mönster som upprepas i alla branscher. Det har jag övat på ett tag. Och det är mer det jag försöker inleda samtal om här J
 • ”Idéer ligger i tiden”
  Förmodligen är många delar av mina idéer här uttalade av någon smartare. Det hoppas jag åtminstone. Det ökar oftast möjligheten att driva igenom något.
 • Ser ni samma bild som mig? J
  Missar jag något? Kan bilden kompletteras? Hur sätter vi en sån här vision? Vem vill labba med mig? Hit me with some knowledge 😉

Lista på källor

3 Comments

 1. Jag tror enkelhet och begriplighet är den enskilt största faktorn till beteendeföränding. Därför vill jag inte hålla på att räkna kwh utan jag vill göra gott på enkelt sätt. Vad tror du Matsification om http://alltid.se ? Alltid lågt pris, flat rate, bonus för hållbara livsstilsval? Helt klart en keeper. Inga krångliga statistiktävlingar. Jag tror beteendeförändring föds i viljan att må bra över att göra gott. Inte att räkna kwh timmar och hur många ören man spar på olika strategier.

  • Mats

   Jag gillar alltid.se. Tror på deras koncept. Dvs förflyttningen om det man kommunicerar kring – inte kWh, utan värdet som dessa kWh representerar.

 2. Jag tror också att det här med #andra fortfarande är en utmaning… Vilka är de andra? Vilka vill man dela sina misslyckanden och tillkortakommanden med? För det är ju just det. Jag har inte rätt förutsättningar. Jag har installerat homeautomation i hela huset men min fru kopplar ut klossarna för hon fattar inte hur de fungerar/tycker det är bökigt. Plus att dottern duschar länge och varmt flera gånger om dan och har ett elelement i sitt rum i källaren. Vill jag dela min förbrukning med andra? Och bryr jag mig ens när elen är så billig och miljövänlig idag?

Kommentera