All posts tagged “psi-direktivet

comment 1

Pragmatisk PSI

Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data. Mitt arbete handlar väldigt mycket om detta, eftersom jag under några år arbetat med just PSI, API:er och Öppna Data. Min uppfattning kring hur man ska tillgängliggöra sin data har egentligen inte ändrats under de senaste åren, även om jag långt från alltid får gehör för min ”approach”. Den följer gängse riktlinjer hyfsat men inbegriper en lite mer holistisk syn på hur (jag tycker) det ska göras; Jacka-på den ständiga transitionen Grovt förenklat kan man säga att alla verksamheter i världen befinner sig i en ständig transition (övergång) – dvs gammal arkitektur ska ersättas med ny arkitektur gamla processer ska ersättas av nya gamla organisationer ska ersättas med nya människor roterar på positioner verksamheters infrastruktur…