All posts tagged “open gov

comments 2

Projektidé : PSI-Leaderboard Sverige

Jag har försökt destillera mina löst sammansatta tankar kring en tjänst som skulle visa hur PSI-Anpassningen ”går” i Sverige. Jag skulle dessutom vilja applicera någon form av drivkraftsmekanik på den. Läs mer här – och framförallt; Hjälp mig om du tror på idén!