comment 0

Att öppna data handlar om att motivera och engagera

En överblick över 6 olika målgrupper för öppna data
En överblick över 6 olika målgrupper för öppna data

Mina två största yrkesmässiga intressen sitter ihop; Öppna Data och Gamification.

Jag är ohälsosamt intresserad av öppna data – eller snarare vad effekten av öppna data, öppna API:er och transparent programmerbar information leder till. Jag är också ohälsosamt intresserad av gamification – eller egentligen hur man designar för och engagerar människor genom att studera deras drivkrafter. Men, hur sitter då dessa ihop?

Öppna data + engagera

Jo – öppna data handlar grovt förenklat om att tillgängliggöra vidareförädlingsbar data i så kompletta mängder, så hög kvalité och så låga hinder man kan. Detta så att någon annan kan förädla innehållet. Kanske genom att kombinera det med andra innehåll, eller presentera det i en annan kontext, eller låta det ingå i en tjänst, eller extrahera kunskap ur det från ett perspektiv man själv inte sett – kort och gott;

”The best thing to be done with your data will be thought of by someone else” – OKFN

Alltså handlar öppna data om att engagera ”someone else”!

Så, vem är ”someone else” och vad motiverar denne?

När man tillgängliggör öppna data eller öppna tjänster så använder jag själv 5-6 olika huvudmålgrupper som alla har olika preferenser, målsättningar och drivkrafter – i mycket korta förenklade drag;

 • 1. Utvecklare
  Vill ha programmerbara format, helst ett servicelager med API:er/”tjänster” och att det finns en engagerande levande community inklusive kontaktpersoner kring dataresurserna.
 • 2. Journalister
  Data som är så enkel att vidareförädla som möjligt, helst med förmågan att kunna ”leka” lite med data innan det används – exempelvis via konsoll eller matrisverktyg. Kontaktperson är viktigt samt att villkoren är ”rätt” – Helst CC BY 2.5 SE
 • 3. Akademiker
  Egentligen samma preferenser som journalister, men kan vilja ha beskrivna länkade format (ex: RDF)
 • 4. Oss själva
  Vill ha programmerbara format och tjänster (API:er). Vill att masterdatahanteringen ska fungera (en enda säker källa, inte flera register med samma eller liknande data). Kontaktpersoner och tydlighet. SAMT! En fungerande informationsmodell.
  Detta är en ofta bortglömd målgrupp, men kanske den som kommer använda resurserna mest. När jag pratar om pragmatisk PSI så är det den här målgruppen jag tycker att man ska fokusera på – för att bygga en så komplett och hållbar plattform som möjligt.
 • 5. Andra verksamheter
  I den här förenklade matrisen liknar målgruppen ”4. Oss själva”, med reservation till att restriktionerna och access måste se lite annorlunda ut. Exempelvis Danmark använder den här målgruppen som främsta underlag när de räknar med årliga besparingar på 260 Miljoner danska kronor i projektet där landets myndigheter nu etablerar fullständig interoperabilitet.
 • 6. (Övriga)
  Vill ha tjänster, information och kunskap som förädlats från öppna data. Den klart största målgruppen som vi dessutom inte ska lägga någon energi på – det är ju det inte vårt jobb.

Allright, är vi klar så?

Nej. Det är nu arbetet börjar – på flera plan. Enkelt grupperat – på 3 plan;

 1. Spridning
  Spridning är en teknisk aktivitet. Tillse att de dataset man släppt finns i så många datahubbar som möjligt samt att de är korrekt beskrivna och fräscha. Med rätt plattform och stödsystem är det inte en svår syssla.
 2. Marknadsföring
  ”Snacka upp” er satsning. Tillse att era dataset används vid hack, vid studier, bygg egna tillämpningar på dem, förankra etc. Marknadsföringen är en process – inte ett projekt och ska hanteras av resurser som har både ansvar och befogenhet.
 3. Engagera
  Dvs, arbetet med att engagera respektive målgrupp, respektive individ!

Engagera varenda rackarns människa?!

Ja. Listan med de 6 målgrupperna redogör bara för det ungefärliga basbehovet, men för att riktigt engagera så måste vi faktiskt egentligen kika på vad som driver varje enskild individ – vilket naturligtvis kan tyckas vara lite orimligt. Däremot kan vi börja genom ganska enkla statistiska övningar och urskilja grupperingar av beteenden inom varje målgrupp. Sen kan vi analysera och spekulera hur man får dessa beteendegrupper att konsumera mer av vårt innehåll. Vi kan exempelvis;

 • optimera användandet genom att presentera innehållet på olika sätt. Testa genom A/B- eller Multi-tester vad som fungerar bäst. Se till att ni skapa förståelse för vilka beteendegrupper som gillar vilken typ av presentation. Det är viktig kunskap!
 • testa olika typer drivkraftsmekaniker för att se om det engagerar mer och försöka koppla vilka drivkrafter respektive gruppering av beteenden har. Använd gärna Octalysis för att skapa en bra förståelse för deras motivation. Det behövs ingen dyr programvara för att hålla koll på detta. Universal Analytics från Google räcker utmärkt!
 • försöka öka deras lojalitet genom att exempelvis uppmuntra dem till registrering av profil, deltagande i forum eller andra relationsförstärkande metoder. Att användarna nyttjar er data kan ses som ett köp från en e-handel – spana därför på e-handlarnas metoder!
 • göra fysiska fältstudier. Ni anar inte hur otroligt insiktsfullt det är. Har ni aldrig gjort det? Göert direkt!
 • göra er egna statistik spännande – använd dashboards, mätare, visualiseringar och presentera dessa där organisationen befinner sig – inte på en skittråkig statistikwebb. Att alla i organisationen konsumerar sin egna statistik bygger också på er förmåga att engagera dem i det. Ni får i princip all data ni behöver för att göra ett magiskt engagemangsprogram från vanlig webbstatistik, men om statistiken inte konsumeras och förstås så spelar det ju ingen roll.
 • etc etc

I slutändan!

I slutändan kokar allt ner till detta;

Det spelar ingen roll vilken data du delar, vilken plattform som levererar det, vilken organisation som ligger bakom, hur fiffig er kod är eller vad som driver er att tillgängliggöra data. För …

Öppna data handlar uteslutande om att få andra MÄNNISKOR att använda er data.

 

Bonus!

Jag har hittat en ny internetperson som jag verkligen gillar – Andrea Kuszewski – som arbetar med motivation och mänskliga beteenden. Se några minuter koncentrerad insikt här nedan så förstår ni;

Kommentera