comment 0

Hejdå elbolag

Jag räknade antal elbolag i Sverige och fick det till 89 stycken. Min gissning är att dom inte finns kvar 2025.   Jag tror att vi kan bli 10 Miljoner nya ”små elbolag” istället. Att varje person i Sverige kan bli både konsument OCH producent. För snart har vi full tillgång till teknologi som gör att alla kan producera el. I närtid ger billig och effektiv solenergi oss möjligheten. Men över tid kan potentiellt ”allt” en människa gör konverteras till energi och överföras till ett ”smart elnät”.   Så vad händer med våra elbolag? Sorry för clickbaiten men jag tror kanske inte våra 89 elbolag försvinner, däremot tror jag att de blir nånting annat.   Våra ändrade beteenden gör sannolikt att de tvingas byta inriktning. OCH identitet. Att de slutar se sig själv som producenter. Att de istället ser sig…